BLOG

Masz wiele pytań na temat matury 2021 z języka obcego? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego egzaminu.

 1. Jaki jest termin pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego w roku 2021?

 • język angielski podstawowy – czwartek, 6 maj 2021, godz. 9.00

 • język angielski rozszerzony oraz dwujęzyczny – piątek, 7 maja 2021, godz.9.00

 1. Jaki jest termin ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego w roku 2021?

 • język obcy nowożytny – 7 – 20 maja z wyłączeniem 9 i 16 maja

 • UWAGA! W 2021 roku matura ustna z j.angielskiego nie jest obowiązkowa.

 1. Czy matura z języka angielskiego jest obowiązkowa?

 • Na maturze 2021 trzeba obowiązkowo przystąpić do egzaminu ustnego oraz pisemnego z języka obcego nowożytnego. Może to być język angielski, lecz można wybrać także inny język nowożytny.
 1. Ile procent należy uzyskać z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej, aby otrzymać świadectwo?

 • min. 30% z części ustnej oraz pisemnej

   

 1. Czy część ustna jest podzielona na poziom podstawowy oraz rozszerzony?

 • Nie, od roku szkolnego 2014/2015 egzamin ustny nie jest rozgraniczony na poziom podstawowy i rozszerzony, lecz występuję jako część ustna bez określenia poziomu egzaminu.

Ile trwa część ustna egzaminu maturalnego?

 • Egzamin ustny trwa ok 15 min.
 1. Z jakich elementów składa się egzamin ustny z języka obcego?

 • Rozmowa wstępna

 • Rozmowa z odgrywaniem roli

 • Opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania

 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedzi na dwa pytania

 1. Jakie elementy są oceniane na egzaminie ustnym z języka obcego?

 • Sprawność komunikacyjna 

 • Zakres środków leksykalno-gramatycznych

 • Poprawność środków leksykalno gramatycznych 

 • Wymowa 

 • Płynność wypowiedzi 

 1. Ile trwa egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym?

 • 120 min
 1. Ile trwa egzamin maturalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym?

 • 150 min.
Matura Express. Matura 2021. Język angielski.
 1. Czy aby podejść do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym trzeba w pierwszej kolejności przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym?

 • Nie, od roku 2014/2015 każdy maturzysta wybiera jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony
 1. Z jakich elementów składa się egzamin pisemny z języka obcego:

 • Rozumienie ze słuchu

 • Rozumienie tekstów pisanych

 • Znajomość środków językowych

 • Wypowiedź pisemna

 1. Jak długo trwa rozumienie ze słuchu na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym

 • Poziom podstawowy:

  • Czas trwania ok. 20 min

 • Poziom rozszerzony:

  • Czas trwania ok. 25 min

 1. Jaka jest łączna długość tekstów w części rozumienie tekstów pisanych na egzaminie maturalnym?

 • Matura podstawowa – ok. 900 – 1200 słów

 • Matura rozszerzona – ok. 1300 – 1600 słów

 1. Jakie typy zadań mogą pojawić się w części znajomość środków językowych na egzaminie maturalnym?

 • matura podstawowa:

  • wybór wielokrotny, dobieranie

 • matura rozszerzona:

  • wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie na j.obcy, układanie fragmentów zdań z podanych fragmentów leksykalnych

 1. Jakie formy wypowiedzi pisemnej mogą pojawić się na egzaminie podstawowym z języka obcego?

 • list

 • e-mail

 • wiadomość na bloga

 • wiadomość na forum

 1. Jakie formy wypowiedzi pisemnej mogą pojawić się na egzaminie rozszerzonym z języka obcego?

 • list formalny

 • rozprawka

 • artykuł publicystyczny

 1. Jaka jest długość wypowiedzi pisemnej na egzaminie podstawowym i rozszerzonym z języka obcego?

 • Poziom podstawowy – 80-130 słów

 • Poziom rozszerzony – 200-250 słów

 1. Jakie są kryteria oceny wypowiedzi pisemnej na egzaminie z języka obcego?

 • Poziom podstawowy:

  • treść,

  • spójność i logika wypowiedzi

  • zakres środków językowych

  • poprawność środków językowych

 • Poziom rozszerzony:

  • zgodność z poleceniem

  • spójność i logika wypowiedzi

  • zakres środków językowych

  • poprawność środków językowych

 1. Jaki udział sumaryczny ma każda część w wyniku końcowym?

 • Matura podstawowa:

  • rozumienie ze słuchu – 30 %

  • rozumienie tekstów pisanych – 30 %

  • znajomość środków językowych – 20 %

  • wypowiedź pisemna – 20 %

 • Matura rozszerzona

  • rozumienie ze słuchu – 24 %

  • rozumienie tekstów pisanych – 26 %

  • znajomość środków językowych – 24 %

  • wypowiedź pisemna – 26 %

 1. Jaki był średni wynik z matury z języka angielskiego w 2020 roku?

 • Poziom podstawowy – 71%

 • Poziom rozszerzony – 56 %

OSTATNI WPIS

Matura 2023. Język Angielski Rozszerzony. 10 kluczowych zmian.
Matura 2023. 6 Kluczowych Zmian. Język Angielski Rozszerzony.

Sprawdź czego możesz się spodziewać na maturze rozszerzonej z języka angielskiego w 2023 roku i nie pozwól się zaskoczyć w dniu egzaminu. 1. Więcej punktów do zdobycia – 60 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia na maturze rozszerzonej z języka angielskiego w 2023 roku, to 60pkt, czyli o 10pkt więcej niż w roku 2022. Dodatkowe […]

Posted in: Edukacja, Język angielski, Matura 2023,

MATURA 2023
KURSY GRUPOWE

Matura 2023. Kursy grupowe z języka angielskiego. Matura Express

MATURA 2023
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Matura 2023. Zajęcia indywidualne z języka angielskiego. Matura Express