BLOG

Masz wiele pytań na temat matury 2022 z języka angielskiego? Przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik maturalny, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego egzaminu. Sprawdź swoją widzę.

1.Jaki jest termin pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w roku 2022?

 • język angielski podstawowy – piątek, 6 maj 2022
 • język angielski rozszerzony – poniedziałek, 9 maj 2022
 

2. Jaki jest termin ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w roku 2022?

 • język angielski – 18 – 20 maj 2022
 

UWAGA! W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

3. Jakie są wymagania egzaminacyjne do matury z języka angielskiego w 2022?

https://angielski.dlamaturzysty.info/s/5033/81458-wymagania-egzaminacyjne-matura-2021.htm

4. Ile procent należy uzyskać z egzaminu maturalnego z części pisemnej, aby otrzymać świadectwo?

 • 30% z części pisemnej
 

5. Ile trwa część ustna egzaminu maturalnego?

 • Egzamin ustny trwa ok. 15 min.
 

6. Z jakich elementów składa się egzamin ustny z języka angielskiego?

 • Rozmowa wstępna
 • Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedzi na dwa pytania
 

7. Jakie elementy są oceniane na egzaminie ustnym z języka angielskiego?

 • Sprawność komunikacyjna 
 • Zakres środków leksykalno-gramatycznych
 • Poprawność środków leksykalno-gramatycznych 
 • Wymowa 
 • Płynność wypowiedzi 
 

8. Ile trwa egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym?

 • 120 min
 

9. Ile trwa egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

 • 150 min.
Matura 2022 z języka angielskiego w pigułce

10. Z jakich elementów składa się egzamin pisemny z języka angielskiego?

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna
 

11. Jak długo trwa rozumienie ze słuchu na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym?

 • Poziom podstawowy:
  • Czas trwania ok. 20 min
 • Poziom rozszerzony:
  • Czas trwania ok. 25 min
 

12. Jaka jest łączna długość tekstów w części rozumienie tekstów pisanych na egzaminie maturalnym?

 • Matura podstawowa – ok. 900 – 1200 słów
 • Matura rozszerzona – ok. 1300 – 1600 słów
 

13. Jakie typy zadań mogą pojawić się w części znajomość środków językowych na egzaminie maturalnym?

 • matura podstawowa:
  • wybór wielokrotny, dobieranie
 • matura rozszerzona:
  • wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie na j.obcy, układanie fragmentów zdań z podanych fragmentów leksykalnych
 

14. Jakie formy wypowiedzi pisemnej mogą pojawić się na egzaminie podstawowym z języka angielskiego?

 • list
 • e-mail
 • wiadomość na bloga
 • wiadomość na forum
 

15. Jakie formy wypowiedzi pisemnej mogą pojawić się na egzaminie rozszerzonym z języka angielskiego?

 • list formalny
 • rozprawka
 • artykuł publicystyczny
 

16. Jaka jest długość wypowiedzi pisemnej na egzaminie podstawowym i rozszerzonym z języka angielskiego?

 • Poziom podstawowy – 80-130 słów
 • Poziom rozszerzony – 200-250 słów
 

17. Jakie są kryteria oceny wypowiedzi pisemnej na egzaminie z języka angielskiego?

 • Poziom podstawowy:
  • treść
  • spójność i logika wypowiedzi
  • zakres środków językowych
  • poprawność środków językowych
 • Poziom rozszerzony:
  • zgodność z poleceniem
  • spójność i logika wypowiedzi
  • zakres środków językowych
  • poprawność środków językowych
 

18. Jaki udział sumaryczny ma każda część w wyniku końcowym?

 • Matura podstawowa:
  • rozumienie ze słuchu – 30 %
  • rozumienie tekstów pisanych – 30 %
  • znajomość środków językowych – 20 %
  • wypowiedź pisemna – 20 %
 • Matura rozszerzona
  • rozumienie ze słuchu – 24 %
  • rozumienie tekstów pisanych – 26 %
  • znajomość środków językowych – 24 %
  • wypowiedź pisemna – 26 %
 

19. Jaki był średni wynik z matury z języka angielskiego w 2021 roku?

 • Poziom podstawowy – 76 %
 • Poziom rozszerzony – 64 %

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

OSTATNI WPIS

Matura 2022 z języka angielskiego w pigułce 2
Matura 2022 z języka angielskiego. Przewodnik maturzysty.

Masz wiele pytań na temat matury 2022 z języka angielskiego? Przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik maturalny w formie pytań i odpowiedzi, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego egzaminu. Nie daj zaskoczyć się na maturze. Sprawdź swoją widzę.

Posted in: Edukacja, Język angielski, Matura 2022,

MATURA 2022
KURSY GRUPOWE

Matura 2022. Kursy grupowe z języka angielskiego.

GRUPY MATURALNE
NA FACEBOOKU

Matura Express. Grupy maturalne na Facebooku. Matura 2022 z języka angielskiego.

PRACOWNIA MATURALNA

Pracownia maturalna. Arkusze i zadania maturalne z języka angielskiego online. Matura Express.